Geblazen glas - blown glass

Als glasblazer kom ik in contact met de transformatie en de energie van heet vloeibaar glas. Het blijft me steeds verwonderen en ik probeer het mysterie erachter te verstaan. Tijdens het leerproces om mij de techniek van het glasblazen eigen te maken, ben ik steeds blijven experimenteren.

Het is een intens fysiek proces om het vormeloze vloeibare glas te manipuleren. Als kunstenaar zit ik midden in het transformatie proces.

In mijn werk probeer ik dit proces te laten zien door bv afdrukken van mijn lichaam achter te laten in het geblazen glas of inclusies te maken waarbij de vorm niet primeert maar eerder de ziel van het glas vorm krijgt.

Het eindresultaat is een "gestolde illusie", een idee ontstaan uit materie en energie.

 

 

As a glass blower, I come into contact with the transformation and energy of hot liquid glass. It keeps surprising me and I try to understand the mystery behind it. During the learning process to familiarize myself with the technique of glass blowing, I continued to experiment.
It is an intense physical process to manipulate the shapeless liquid glass. As an artist I'm just in the middle of this process of transformation.
In my work I try to show this process by, for example, leaving imprints of my body in the blown glass or making inclusions in which the form does not take precedence but rather shapes the soul of the glass.
The end result is a "congealed illusion", an idea created from matter and energy.

 

 

"Uranium capsule" en "Nebula" uit The Space Project

"Uranium capsule 1" (uraniumglas en blacklight)

"Uranium capsule 2" (uraniumglas en blacklight)

Lichtprojectie uit installatie " Nebula" (geblazen glas met profielspot en motor)

Inclusies (diameter +- 20 cm)

Inner Space, IKA Mechelen, 2019

Uraniumglas voor The Space Project

In the studio, IKA Mechelen

"In my hands", Hof van Busleyden, Mechelen

"In my face", Hof van Busleyden, Mechelen

"On my shoulders", Hof van Busleyden, Mechelen