top of page

Octopoda

Glas heeft een grote sculpturale kwaliteit en oneindige mogelijkheden. Tijdens het verder ontdekken van de technieken kwam het idee om eens een octopus te maken. Een octopus is een intelligent en mysterieus dier met merkwaardige kwaliteiten. De octopus kan allerlei vormen en kleuren aannemen, net zoals het materiaal glas. Het hete glas is het ideale medium om de organische vormen van een octopus te imiteren. 

Wanneer ik deze vorm echter terug ga gebruiken als inclusie in een transparante sfeer, gebeuren er merkwaardige dingen en ontstaan er nieuwe vormen. Een nieuw mysterie krijgt vorm door de kracht van het flexibele hete glas. 

Glass has a great sculptural quality and infinite possibilities. While further discovering the techniques, the idea came up to make an octopus. An octopus is an intelligent and mysterious animal with remarkable qualities. The octopus can take on all kind of shapes and colors, just like glass can. The hot glass is the ideal medium to imitate the organic shapes. However, when I start using this form again as an inclusion in a transparent sphere, strange things start to happen and new forms emerge. A new mysterie takes shape through the power of the fexible hot glass. 

bottom of page