Performance

Elf geblazen glazen bellen vormen de basis voor een performance "Savasana" met videobeelden en muziek.

De video illustreert de versmelting met het glas en de maker.

Het constant draaien van het glas, de bewegingen van het lichaam van de glasblazer, handen, voeten, armen, het hete glas, de transformatie. Wat gebeurd er tijdens dit intense moment? Hoe communiceert de glasblazer met het glas en omgekeerd?

De geblazen stukken liggen op de grond, de glasblazer maakt opnieuw contact met het afgekoelde glas.

Deze keer zijn de rollen omgekeerd, afdrukken van handen, ellenbogen, voeten, benen en hoofd zitten in het glas gevormd en bepalen de houding van de performer/maker.

“Savasana” is een pose uit de yoga praktijk, hierbij neemt het lichaam een doodhouding aan, om zo een diepe ontspanning te bereiken.
Zo ontstaat er een wederzijds vertrouwen tussen het lichaam en het delicate glas.

Eleven blown glass bubbles are the basis for a performance "Savasana" with video and music.

The video shows the intertwining with glass and it's maker.

The constant spinning of the glass, the movements of the glassblowers body, hands, feet, arms, the hot glass, the transformation. What happens during this intens moment? How does the glasblower communicates with his glass and visa versa?

The blown pieces are placed on the ground, this time the performer seeks to make new contact with the cooled glass.

Now the roles are divers, the imprints of hands, elbows, feet, legs and head are shaped in the glass and determine the position of the performer/maker.

"Savasana" is a pose from the yoga practice, the body is in death pose to achieve a deep relaxation.

There is a mutual trust between the body and the delicate glass. 

 

videobeelden, performance "Savasana" Hof van Busleyden, Mechelen

Ontwerpschets voor performance "Savasana

performance "Savasana" Hof van Busleyden, Mechelen

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now