Performance

Elf geblazen objecten vormen de basis voor een performance "Savasana" met videobeelden en muziek.

De video toont mijn handelingen tijdens het glas blazen in de studio.

Het constant draaien van het glas, de bewegingen van mijn handen, voeten, armen, het hete glas, de transformatie. Wat gebeurt er tijdens dit intense moment? Hoe communiceer ik met het glas en omgekeerd?

De geblazen stukken liggen op de grond, ik maak opnieuw contact met het afgekoelde glas.

Deze keer zijn de rollen omgekeerd, afdrukken van handen, ellebogen, voeten, benen en hoofd zitten in het glas gevormd en bepalen mijn positie.

“Savasana” is een pose uit de yoga praktijk, hierbij neemt het lichaam een doodhouding aan, om zo een diepe ontspanning te bereiken. Het glas onderging tijdens de afkoeling trouwens ook, een moment van ontspanning ("ontstressen").
Zo ontstaat er een wederzijds vertrouwen tussen mijn lichaam en het delicate glas.

Eleven blown objects form the basis for a performance "Savasana" with video images and music.
The video shows my actions while blowing glass in the studio.
The constant turning of the glass, the movements of my hands, feet, arms, the hot glass, the transformation. What happens during this intense moment? How do I communicate with the glass and vice versa?


The blown pieces are on the floor, I make contact again with the cooled glass.
This time the roles are reversed, prints of hands, elbows, feet, legs and head are formed in the glass and determine my position.
“Savasana” is a pose from the yoga practice, in which the body takes a dead position, in order to achieve a deep relaxation. During the cooling, the glass also underwent a moment of relaxation ("de-stressing").
This creates a mutual trust between my body and the delicate glass.

 

performance, Stijn Wuyts, glaskunstenaar, glasblazen, glass blowing, glaskunst, Savasana

Ontwerpschets voor performance "Savasana

performance, glaskunst, glass art, IKA Mechelen, Stijn Wuyts
still4.jpg
still1.jpg
still2.jpg

Stills uit videobeelden voor performance "Savasana" (camera door Jacob Rosseel)

videobeelden, performance "Savasana" Hof van Busleyden, Mechelen 2016

performance, Stijn Wuyts, glaskunst, glaskunstenaar, IKA Mechelen, glasblazen

performance "Savasana" Hof van Busleyden, Mechelen 2016

vlask2.jpg
Vlask1.jpg
vlask3.jpg

performance "Savasana" voor VLASK Gallery Gent, 2018 (Photo door Ariel Pascuali)